Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej

 

Urząd Miasta przypomina, że właściciele i współwłaściciele nieruchomości zobowiązani są do instalowania w dostępnym miejscu skrzynek pocztowych. Wiele osób, mimo obowiązku wynikającego z przepisów prawa, nie montuje skrzynek, co m.in. uniemożliwia bezpieczne pozostawienie korespondencji przez listonosza czy kuriera.

O obowiązku posiadania skrzynki mówi znowelizowana ustawa Prawo pocztowe. Zgodnie z nią, właściciel lub współwłaściciele nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny, budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania, które określa Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

Skrzynki pocztowe lub ich zestawy umieszcza się w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych, tak aby kurier lub listonosz mógł zostawić przesyłkę pod nieobecność lokatorów. W przypadku wielorodzinnych budynków mieszkalnych dobrą praktyką jest przekazanie operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej kodów technicznych dostępu do pomieszczenia, w którym znajdują się skrzynki oddawcze.

Konstrukcja oddawczej skrzynki pocztowej oraz materiał, z którego jest wykonana, ma zapewniać ochronę umieszczanych w niej przesyłek listowych w szczególności przed kradzieżą oraz w zakresie poufności, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych.

Wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej o wymiarach 229 mm x 324 mm, o łącznej grubości co najmniej 60 mm. Skrzynka musi posiadać odpowiednich rozmiarów otwór wrzutowy: nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane dłuższą krawędzią przesyłki oraz nie mniej niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią przesyłki.

Wysokość otworu nie powinna być mniejsza niż 30 mm oraz większa niż 45 mm.

Skrzynki lub ich zestawy instaluje się w sposób trwały nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki, i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki.

Posiadanie oddawczej skrzynki pocztowej poza tym, że w świetle prawa jest obowiązkowe i obarczone możliwością nałożenia kary pieniężnej za jej brak, to przede wszystkim leży w interesie samych adresatów przesyłek i korespondencji.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd