Największy w historii budżet na inwestycje

 

Na sierpniowej sesji Rady Miasta do budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono pozyskane ponad 33-milionowe dofinansowanie unijne, dzięki czemu Ciechanów dysponuje obecnie budżetem największym w swojej historii. Rekordowe są środki przeznaczone na inwestycje – 57 781 897,80 zł. Miasto w odniesieniu do pierwotnego planu prawie dwukrotnie zmniejszyło wysokość emitowanych obligacji.

Planowano emisję obligacji komunalnych w wysokości 30 231 500 zł. Obecnie, dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki europejskie oraz prowadzonej oszczędnej gospodarce finansowej, zmniejszono emisję obligacji do poziomu 15 500 000,00 zł – z przeznaczeniem na spłatę długu z lat 2007-2014 oraz finansowanie miejskich inwestycji zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami. Dalsze prace nad budżetem będą szły w kierunku systematycznego obniżania wartości planowanej na 2017 rok emisji obligacji komunalnych.

 

Dochody wynoszą 202 370 451,43 zł, wydatki – 217 800 304,27 zł. Ostatnie zmiany w budżecie, zawnioskowane przez prezydenta, polegają przede wszystkim na wprowadzeniu środków zewnętrznych pozyskanych z Unii Europejskiej na inwestycje obejmujące budowę centrum park&ride, budowę nowej drogi obwodowej od ronda Solidarności do drogi krajowej nr 60 na wysokości centrum handlowego, na modernizację ulicy Sienkiewicza, zakup dwóch autobusów – w tym elektrycznego, oraz elektroniczny system informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych.

O 300 tys. zł zwiększone zostały środki na bieżące remonty dróg. Pierwotny plan zakładał przeznaczenie na te cele 2 331 000 zł, następnie 3 577 000 zł, a obecnie jest to kwota w wysokości 3 877 000 zł.

– Liczby mówią same za siebie. Te kwoty oznaczają rozwój miast i pozytywne zmiany w miejskiej infrastrukturze – podkreśla prezydent Krzysztof Kosiński.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd