Wytypuj aktywnych wolontariuszy

 

Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat zachęca organizacje pozarządowe, instytucje i grupy nieformalne, działające na rzecz mieszkańców Ciechanowa, do wytypowania osób, które w roku kalendarzowym 2017 w sposób szczególny wyróżniły się swoim zaangażowaniem. Wytypowani wolontariusze zostaną wyróżnieni podczas organizowanej 12 grudnia Gali Wolontariatu.

Coroczna Gala Wolontariatu to wydarzenie, podczas którego wręczane są podziękowania oraz drobne upominki dla najbardziej aktywnych, działających na rzecz innych, wolontariuszy z Ciechanowa. Osoby zgłaszane do wyróżnienia mogą być członkami stowarzyszeń bądź fundacji lub wolontariuszami współpracującymi z daną organizacją czy instytucją.

– Doceńmy naszych wolontariuszy za ich dobrowolną i bezinteresowną pracę na rzecz wspólnego dobra – przekonuje prezes Stowarzyszenia Ciechanowski Wolontariat Marzena Lentowszczyk.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 listopada na formularzu dostępnym poniżej (na stronie internetowej Urzędu Miasta). Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną pod adres ciechanowskiwolontariat@gmail.com (skan/zdjęcie formularza) lub przynieść do siedziby Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO przy ul. 17 Stycznia 56A w Ciechanowie. Szczegółowych informacji udziela Ciechanowski Wolontariat.

Organizację Gali Wolontariatu wspiera Urząd Miasta Ciechanów.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd