Cybinka jednym z partnerów projektu wartego około 3,5 miliona złotych

 

11 grudnia 2017 r. w siedzibie Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum podpisano wniosek o unijne dofinansowanie projektu pn. „Opiekuńcze skrzydła powiatu” wartego około 3,5 miliona złotych.

Gmina Cybinka, którą reprezentował na spotkaniu burmistrz Marek Kołodziejczyk wraz zastępcą skarbnika Izabelą Seweryn i kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Renatą Kubiak, jest jednym z partnerów składanego wniosku. Głównym beneficjentem projektu jest Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, a pozostali partnerzy to: powiat słubicki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach, stowarzyszenie „po PROstu” oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Rzepinie.

Środki unijne pozyskane w ramach projektu stanowiłyby ogromne wsparcie dla powstającego obecnie w Cybince Klubu Seniora, na którego utworzenie otrzymano dofinansowanie w wysokości 129 438,28 złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Senior+”. Dofinansowanie dotyczyć będzie także tzw. usług asystenckich dla osób starszych m. in. na ternie naszej Gminy. Projekt zakłada także dofinansowanie ze środków unijnych remontu pomieszczeń przyszłego Dziennego Domu Seniora w Słubicach, a także przyznanie finansowych środków na specjalistyczne zajęcia w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Rzepinie oraz wśród członków stowarzyszenia „po PROstu”.

Mamy nadzieję, że warty 3,5 miliona złotych projekt zostanie pozytywnie zaakceptowany i już za kilka miesięcy seniorzy i osoby niepełnosprawne skorzystają z pozyskanych środków.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd