Częstochowa. „Posadźmy drzewo w Częstochowie”

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk zainaugurował 13 marca akcję „Posadźmy drzewo w Częstochowie”. Zachęca ona do sadzenia drzewek w miejscach wyznaczonych przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta. To odpowiedź na wycinki będące efektem zbyt daleko idących zmian w ustawie o ochronie przyrody.

Wśród inicjatorów akcji – obok prezydenta miasta – jest też społeczny konsultant ds. infrastruktury rowerowej Łukasz Kot oraz Karol Synowiec ze Stowarzyszenia „Aktywna Częstochowa”. Do akcji przyłączyli się już niektórzy miejscy radni i urzędnicy. Na dobry początek przy jednym z najruchliwszych skrzyżowań w Częstochowie – alei Jana Pawła II z aleją Armii Krajowej – posadzono 10 drzew, które zakupiono z prywatnych, „składkowych” środków grupy inicjatywnej (5 lip drobnolistnych, 3 dęby błotne i 2 jabłonie „Dolgo”).

– Dając dobry przykład pragniemy zachęcić naszych mieszkańców do poprawy jakości przestrzeni wokół nas, poprzez sadzenie w Częstochowie drzew, które potem będzie można oczywiście doglądać i obserwować jak rosną – mówi prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Chcemy, żeby miejskiej zieleni było więcej. Jest to szczególnie ważne i potrzebne w sytuacji, kiedy wiele terenów – zwłaszcza prywatnych – już zostało w majestacie nowego prawa ogołoconych z drzew.

Prezydent zapowiedział, że docelowo 14 działek miejskich będzie przeznaczonych do sadzenia drzew zakupionych przez częstochowian. Już wyznaczone, wykoszone i przygotowane zostały grunty położone za ekranami akustycznymi przy alei Marszałkowskiej pomiędzy Lasem Aniołowskim, ul. Sojczyńskiego i ul. Brata Alberta. Ten teren zostanie zagospodarowany jako rekreacyjny teren zieleni miejskiej. Zaznaczono tam już miejsca do nasadzenia ok. 100 drzew, a do końca tygodnia zostanie przygotowana dalsza część – dla następnych 80 drzew. Docelowo przygotowane zostanie miejsce dla ok. 500 nowych drzewek w kilkunastu lokalizacjach.

Krzysztof Matyjaszczyk zapowiedział, że zaproponuje zwiększenie miejskich środków na sadzenie drzew w budżecie 2017 r. oraz poinformował o wydaniu dyspozycji dokonania przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu analizy inwestycji drogowych pod kątem możliwości zwiększenia udziału zieleni w planowanych rozwiązaniach. Warto wspomnieć, że naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska UM Andrzej Szczerba oraz dyrektor MZDiT Mariusz Sikora także są wśród fundatorów nowych drzewek.