Częstochowa. Projekt „Teraz Lepsza Praca”

Ulgi promujące odpowiedzialnych społecznie pracodawców, powołanie rzecznika wspierającego pracowników, przyznawanie certyfikatów „Lepsza Praca” – to elementy programu Fair Play, który wpisuje się w szerszy cykl miejskich działań pod hasłem „Teraz Lepsza Praca”. Start programu ogłosił 20 marca prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

– Stworzenie nowych miejsc pracy było naszym priorytetem. Zrobiliśmy wiele w tym kierunku, walcząc o specjalne strefy ekonomiczne, przygotowując tereny inwestycyjne, budując system ulg dla przedsiębiorców, tworząc klimat dla rozwoju biznesu w naszym mieście – mówi prezydent Częstochowy. – Wiele firm doceniło to i zainwestowało właśnie u nas. Dziś chcemy dla częstochowian czegoś więcej. Dlatego nasze starania dotyczą obecnie nie tylko liczby nowych miejsc pracy, ale również – ich jakości. Efektem ma być więcej takich miejsc pracy, które dadzą pracownikom wyższe zarobki, lepsze zabezpieczenie socjalne, większą satysfakcję, stworzą perspektywy awansu i rozwoju – wyjaśnia ideę programu „Teraz Lepsza Praca” Krzysztof Matyjaszczyk.

Sytuacja na rynku pracy w Częstochowie w ostatnich latach znacząco się poprawiła. Bezrobocie w mieście spadło do poziomu ok. 6,3-6,5% (poniżej średniej w województwie śląskim), sporo firm szuka dziś pracowników. Częstochowa chce więc promować i nagradzać wyższe standardy zatrudnienia oraz tworzenie przez pracodawców możliwości rozwoju zawodowego pracowników.

 

Projekt „Teraz Lepsza Praca” ma opierać się na trzech kierunkach działań: realizacji programu Fair Play, powstaniu Centrum Lepszych Miejsc Pracy oraz inicjatywach służących podnoszeniu kwalifikacji osób, które chcą mieć lepszą pracę i stawiają na rozwój swoich kompetencji zawodowych.

W ramach program Fair Play planowana jest m.in. modyfikacja uchwały dotyczącej zwolnień zpodatku od nieruchomości w ramach programu pomocy publicznej de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy dla pracodawców. Będą mogli z niej korzystać pracodawcy społecznie odpowiedzialni, dbający o pracowników i ograniczający umowy śmieciowe.

– Planujemy, aby pracodawcy korzystający z ulg, tworząc nowe miejsca pracy, oferowali nowym pracownikom minimum 150% minimalnego wynagrodzenia – wyjaśnia Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy. – Zmianom w strukturze zatrudnienia powinna z kolei sprzyjać zasada, że z ulgi będą mogły skorzystać firmy, w których minimum 80% pracowników ma umowy o pracę.

Miasto zamierza też weryfikować postępowanie pracodawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w zakresie zwolnień i przyjęć pracowników, aby uszczelnić system przyznawania ulg i aby zasada Fair Play była respektowana zarówno w relacji pracodawca – pracownik, jak i pracodawca – Urząd Miasta. Oczywiście firmy obecnie zainteresowane ulgami, zdążą skorzystać z nich jeszcze na podstawie obecnych zapisów uchwały, oprócz tego przewidziany jest czas na dostosowanie się do nowych zapisów.

 

Innym działaniem w ramach programu Fair Play jest powołanie rzecznika praw pracownika, którym zostanie Agata Wierny – kierownik referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych Wydziału Polityki Społecznej UM, a jednocześnie pełnomocnik Prezydenta Częstochowy ds. Równych Szans. Rzecznik będzie wspierać pracowników, pośredniczyć w kontaktach oraz informować o kompetencjach instytucji zajmujących się ustawowo ochroną praw pracowniczych.

Kolejnym elementem będzie natomiast Certyfikat Lepsza Praca, przyznawany pracodawcom, którzy spełnią określone warunki zawarte w regulaminie konkursu, związane z respektowaniem praw pracowniczych i dbałością firm o własny „kapitał ludzki”.

Realizacja kolejnych inicjatyw w ramach projektu „Teraz Lepsza Praca”, o których władze miasta będą sukcesywnie informować, ma szansę poprawić jakość pracy częstochowian, co powinno wpłynąć oczywiście na poprawę ogólnej jakości życia w mieście.