Częstochowa. Środki na nianie

Częstochowa otrzymała dofinansowanie unijne na drugą edycję programu „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci” oraz zakup specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Łączna wartość obu projektów to 2 247 tys. złotych, z czego europejskie wsparcie wyniesie ponad 1,9 mln złotych.

Częstochowa realizuje obecnie pierwszą edycję projektu unijnego związanego ze wsparciem opieki nad dzieckiem do lat 3, polegającym m.in. na refundacji zatrudnienia niań oraz dodatkowymi miejscami w żłobku (kosztem ponad 2,1 mln złotych). Zdaniem prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka środki na drugą edycję bardzo się przydadzą.

– W mieście coraz więcej osób ma pracę, spada bezrobocie, a coraz więcej problemów mają pracodawcy, którzy chcieliby zatrudnić konkretnych pracowników. Wiedząc o takiej sytuacji na rynku pracy i biorąc pod uwagę to, że pierwsza edycja projektu cieszy się dużym zainteresowaniem częstochowian, złożyliśmy wniosek dotyczący następnej edycji projektu „Aktywni rodzice, szczęśliwe dzieci”.Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu będziemy mogli pomóc kolejnym młodym rodzicom, którzy chcieliby szybciej wrócić do pracy, korzystając z pomocy niań – stwierdził Matyjaszczyk.

Projekt „Aktywni rodzice – szczęśliwe dzieci 2”polega – tak jak w I edycji – na utworzeniu nowych miejsc w miejskim żłobku oraz refundacji kosztów zatrudnienia niań dla rodziców powracających do pracy lub podejmujących nową pracę po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Nowa edycja będzie realizowana do 31 sierpnia 2018 roku. Miasto utworzy w jego ramach 10 nowych miejsc w żłobku – tym razem w Filii Żłobka Miejskiego „Reksio” przy ul. Sportowej w dzielnicy Wrzosowiak. Dodatkowe dzieci zostaną tam przyjęte już we wrześniu, a koszty ich pobytu będą przez rok refundowane ze środków projektu. Wcześniej przeprowadzony zostanie tam remont i zakupione będzie nowe wyposażenie, tak aby stworzyć jak  najlepsze warunki do poszerzenia oferty żłobka (w ramach trwającej edycji projektu prace adaptacyjne i nowe miejsca dotyczyły głównego budynku miejskiego żłobka w dzielnicy Tysiąclecie).

Refundacja kosztów zatrudnienia niań wyniesie maksymalnie 4 tys. złotych miesięcznie. Na dofinansowanie będą mogli liczyć rodzice 20 dzieci przez okres 12 miesięcy.

– Tak jak w pierwszej edycji dajemy oczywiście rodzicom możliwość doboru zaufanych opiekunek dla ich dzieci, ale tworzymy też bazę niań, z której mogą ewentualnie skorzystać i do której będą dopisywane osoby zainteresowane pracą w takim charakterze – zapowiada Piotr Grzybowski, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy.

Ogólna wartość tego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, to 1 447 tys. złotych, z czego dofinansowane zostanie 88%, tj. 1 274 tys. złotych.