Inicjatywa o charakterze kampanii społecznej

Międzynarodowy Tydzień Małżeństw to inicjatywa, której otwarta formuła zakłada dużą otwartą przestrzeń współpracy samorządu, organizacji pozarządowych, środowisk Kościelnych, instytucji użyteczności publicznej, prywatnych przedsiębiorców, środowisk lokalnych działających na rzecz rodziny i małżeństwa rozumianego w tradycyjny sposób.

 

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa

Celem projektu jest wzmacnianie relacji małżeńskich oraz motywowanie ogółu społeczeństwa, specjalistów, media i osoby publiczne do promowania znaczenia zdrowych małżeństw. Propagowanie idei trwałej, bliskiej i satysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie. W ramach obchodów Tygodnia Małżeństwa chcemy zachęcać pary małżeńskie do umocnienia swoich związków, pogłębienia relacji, wzmocnienia i odnowienia więzi. Organizując cyklicznie co roku Tydzień Małżeństwa mamy szansę edukować i pokazywać dobre przykłady, tworząc swego rodzaju „modę na małżeństwo”.

Kampania MTM odbywa się w czterech obszarach – kultura, sport, edukacja, duchowość.

 

Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa w Elblągu

W zależności od prowadzonej przez dane środowisko działalności są to  specjalne warsztaty, spotkania, odczyty, konferencje, występy artystyczne, zajęcia sprawnościowe, projekcje filmowe, wszelkiego rodzaju zniżki, rabaty, bonusy na bilety, dostęp lub użytkowanie.

Jest to czas dla DWOJGA – najbliższych sobie osób, którym codzienność może trochę zatarła intensywność najpiękniejszych relacji.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd