Miejska Szkoła Liderów

 

Silne miasto potrzebuje silnych liderów i temu ma służyć innowacyjny program rozwojowy "Szkoła Liderów Miasta Ełku", łączący kurs przywództwa z pracą zespołową, wzmacnianiem sieci współpracy, a wszystko z pożytkiem dla dalszego rozwoju Ełku. Prowadzić go będzie Miasto Ełk we współpracy z Fundacją Szkoła Liderów oraz Fundacją VEOLIA. Z tego względu 11 września prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz podpisał porozumienie z Członkiem Zarządu Veolia Term Północ Jackiem Talko, Członkiem Zarządu Fundacji Veolia Polska Izabelą Rakuć-Kochaniak oraz Katarzyną Czayka-Chełmińską Prezesem Fundacji Szkoła Liderów, dotyczące uruchomienia w Ełku "Szkoły Liderów Miasta”.

Program przeznaczony jest dla kilkunastu liderów społecznych z miasta Ełku z sektorów: publicznego, społecznego i prywatnego.

– Zależy mi, by Miasto Ełk dysponowało siecią kompetentnych liderów, których potencjał, energia, pomysły i zaangażowanie będzie można połączyć dla lepszego rozwoju naszego miasta – powiedział Tomasz Andrukiewicz, prezydent miasta.

Grupa Veolia od 20 lat jest partnerem samorządów. Pomaga budować relacje pomiędzy biznesem, organizacjami pozarządowymi i samorządami. Ponadto partnerem projektu Szkoła Liderów Miast Ełku jest Fundacja Veolia Polska, która zapewnia również wsparcie eksperckie.

Program będzie realizowany od września 2017 r. do maja 2018 r. Nabór do Szkoły Liderów potrwa do 28 września 2017 r. Zgłoszenia przyjmowane są przez formularz online.

Do Szkoły Liderów Miasta Ełku mogą zgłaszać się osoby, które:


  • aktywnie działają lub pracują w Ełku (w instytucjach publicznych/samorządzie lub w biznesie lub w organizacjach pozarządowych lub lokalnych mediach) od przynajmniej 3 lat,

  • są liderami grup miejskich, które mają wpływ na miasto – kluby sportowe, sekcje hobbystyczne i inne,

  • mają dokonania w obszarze swojej działalności zawodowej lub społecznej,

  • są rozpoznawalne w swoim środowisku i potrafią zmobilizować/zgromadzić wokół siebie grupę ludzi do wspólnego działania,

  • wiążą swoją przyszłość z Ełkiem i jego rozwojem.

W ramach programu uczestnicy wezmą udział w:


  • zaawansowanym kursie przywództwa, przejdą warsztaty umiejętności przywódczych, komunikacji, myślenia strategicznego,

  • seminariach „Zrozumieć Ełk” związanych z historią, kulturą, społeczeństwem i polityką,

  • budowaniu zespołu aktywnych liderów Ełku oraz lokalnym networkingu,

  • akcjach miejskich polegających na wspólnym tworzeniu lokalnego projektu, jako odpowiedzi na najważniejsze wyzwania Ełku i wykorzystywaniu zdobytych umiejętności na rzecz rozwoju miasta,

  • spotkaniach z wybitnymi ekspertami w dziedzinie rozwoju miast i przywództwa lokalnego.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd