10 defibrylatorów w przestrzeni publicznej Gdańska

 

Ze środków budżetu miasta zostało zakupionych 10 defibrylatorów. Zostały zainstalowane w przestrzeni publicznej na zewnętrznych ścianach budynków w celu zapewnienia ogólnego dostępu.

– Celem projektu jest podniesienie standardu bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w Gdańsku w celu ochrony zdrowia i życia mieszkańców oraz turystów poprzez zbudowanie publicznego dostępu do defibrylatorów AED – wyjaśnia Joanna Pińska, zastępca dyrektora Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.

Choroby układu krążenia (w tym nagłe zatrzymanie krążenia) to główna przyczyna zgonów w Europie. Nagłe Zatrzymanie Krążenia dotyka w Polsce ok. 40 tys. osób rocznie. Z tej liczby udaje się uratować zaledwie 2–5% pacjentów. Podstawowym czynnikiem warunkującym przeżycie jest szybkość działania. Gdy poszkodowany nagle traci przytomność i przestaje oddychać, niedotlenione komórki centralnego ośrodka nerwowego zaczynają obumierać po zaledwie 4 minutach. Kluczowe staje się jak najszybsze udzielenie pomocy.

 

10 defibrylatorów dostępnych publicznie

Automatyczny defibrylator zewnętrzny jest bezpiecznym, prostym w obsłudze, zautomatyzowanym urządzeniem medycznym, o niewielkich rozmiarach, które analizuje rytm pracy serca i zaleca wykonanie defibrylacji wyłącznie w przypadku, gdy jest ona konieczna.

Od momentu włączenia aparat prowadzi użytkownika komendami głosowymi i wspiera skuteczne udzielanie pierwszej pomocy. Automatyczne defibrylatory zewnętrzne zostały skonstruowane w taki sposób, aby mogli z nich bezpiecznie korzystać zarówno ratownicy, jak osoby postronne, nieposiadające wykształcenia medycznego.

Według badań Europejskiej Rady Resuscytacji szybkie pojęcie resuscytacji krążeniowo oddechowej – rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej i wczesna defibrylacja zwiększa przeżywalność ofiar nagłego zatrzymania krążenia nawet powyżej 75%.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd