Gdańsk. Eksperci z całej Europy będą rozmawiać o bezdomności

Tegoroczna, największa w Europie konferencja FEANTSA „Przeciwdziałanie bezdomności: Solidarność w działaniu” odbędzie się w dniach 18–19 maja br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W międzynarodowym forum wymiany myśli i doświadczeń związanych z najróżniejszymi aspektami przeciwdziałania bezdomności i wspierania osób doświadczających tego zjawiska weźmie udział ponad 300 osób. Do 1 maja 2017 r. trwają zapisy na konferencję na stronie internetowej.

W wydarzeniu wezmą udział najlepsi badacze i eksperci, a także praktycy pomagający osobom dotkniętym problemem bezdomności. Wydarzenie będzie poprzedzone wizytami studyjnymi, prezentującymi usługi dostępne dla osób bezdomnych w Gdańsku oraz spotkaniami, których tematyka będzie dotykać szerokiego spektrum zagadnień związanych z omawianym zagadnieniem – m.in. używanie narkotyków, bezdomność kobiet, bezdomność młodzieży, społeczne agencje najmu, bezdomność w Rosji, housing first (najpierw mieszkanie). Ponadto będą się odbywać również spotkania zamknięte, przeznaczone dla decydentów poziomu krajowego i lokalnego.

W części głównej konferencji uczestnicy będą mieli okazję do wzięcia udziału w dwóch sesjach plenarnych i trzech warsztatowych. Językiem roboczym konferencji będzie angielski. Tłumaczenie na języki polski i angielski dostępne będzie podczas wszystkich sesji plenarnych oraz warsztatowych. Wybrane wydarzenia będą również tłumaczone na język francuski.