Cykl konferencji szkoleniowych – wiedza i praktyka

 

20% nastolatków spotyka się z problemami uzależnień od alkoholu i narkotyków lub jest narażonych na wypadki, przemoc, samookaleczenie i samobójstwo. Jak pracować z młodzieżą, by ją wspierać w każdej sytuacji? Wiedzę i dobre praktyki można zdobyć podczas cyklu konferencji szkoleniowych. Rekrutacja już trwa.

Pierwsza z tegorocznych konferencji szkoleniowych już 14 marca od 12.30 do 16.45 w IV LO (ul. Za Zaspę 31 a). Aby wziąć w niej udział, należy wysłać zgłoszenie na adres 13-15_konferencja@wp.pl. Warto, bo jak tłumaczą jej organizatorzy pomimo tego, że nastolatkowie w porównaniu do młodszych dzieci są silniejsi, więksi, reagują szybciej, mają lepsze umiejętności rozumienia, są bardziej odporni na zimno, ciepło, urazy i stres , mają też ok. 200% więcej szans, by umrzeć lub ciężko zachorować. Nie każdy z nich doświadcza ekstremalnych problemów, ale każdemu przyda się wsparcie.

To już kolejna edycja szkoleń w ramach projektu „Jak pracować profilaktycznie z dzieckiem 13–15 lat”. 5 grudnia 2017 roku w Domu Harcerza w Gdańsku zakończono ubiegłoroczny cykl spotkań. Był to projekt skierowany do nauczycieli, wychowawców, opiekunów, rodziców i studentów. Wspierał go prezydenta Miasta Gdańska, realizowała Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku, przy merytorycznej współpracy z Akademią Dynamiczna Tożsamość i Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

– Łącznie odbyło się 10 konferencji dla społeczności szkolnej i nie tylko. W spotkaniach uczestniczyli pracownicy, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy jednostek oświatowych, przedszkoli, organizacji pozarządowych, pracownicy Straży Miejskiej i Policji, studenci GUMed, MOPR, GCPU, Rodzinnych Domów Integracyjnych, przedstawiciele Gdańskich Domów Dziecka, Stowarzyszenia Terapii i Profilaktyki Szkolnej, przedstawiciele ZHP – wylicza Radosław Nowak, dyrektor GCPU. – Dziękujemy wszystkim uczestnikom pamiętając, że człowiek rodzi się z predyspozycją do mówienia, nie posiada jednak umiejętności wypowiadania się. Nabywa tę umiejętność stopniowo, od pierwszego roku życia. Należy zdawać sobie sprawę, że komunikowanie się z innymi ludźmi jest jedną z najważniejszych potrzeb psychicznych każdego człowieka. Pozwala odkrywać samego siebie i otaczającą go rzeczywistość, co z kolei warunkuje jego właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd