Projekt dla osób oddalonych od rynku pracy

 

Gdańska Spółdzielnia Socjalna realizuje projekt „Meble od serca” to inicjatywna punktu odbioru i renowacji mebli dla osób oddalonych od rynku pracy, wspieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, która ma poprawić jakość życia. Jego ideą jest doposażania mieszkań w meble, a – w niektórych przypadkach – również udzielanie pomocy w gruntownych porządkach w mieszkaniach.

– Robisz remont, nową aranżację mieszkania, wymieniasz meble i sprzęt AGD, z którym nie masz co zrobić? Oddaj go Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej, która przekaże je potrzebującym! –zachęcają organizatorzy.

Projekt pozwala na aktywizację zawodową osób, które nie miały od dawna pracy, przez co mają problemy w utrzymaniu właściwych nawyków. Będą one zatrudniane przez Spółdzielnię i wspierane przez animatora pracy w wykonywaniu prac gospodarczych, świadczeniu usług porządkowych, wnoszeniu i renowacji mebli, przekazanych przez ludzi dobrej woli.

– Mamy świadomość, że przy obecnym poziomie bezrobocia w Gdańsku, aktualnie procesowi aktywizacji zawodowej podlegają przede wszystkim osoby z wieloletnią przerwą w zatrudnieniu bądź osoby wcześniej nie pracujące. Uważamy, że zwiększenie przez nas elastyczności w podejściu do realizacji poszczególnych zadań oraz w kwestiach zatrudnienia czy wypłaty wynagrodzeń wpływa na wzrost skuteczności i efektywności realizowanego projektu. W naszym projekcie mogą również znaleźć zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością bądź osoby młode dopiero zaczynające swoją drogę zawodowa. Liczymy, że po zakończeniu projektu część osób z nami zostanie, jako stali pracownicy – mówi Katarzyna Salewicz – animator pracy w projekcie.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd