Szansa na rozwój współpracy polsko-ukraińskiej

 

Nowe połączenie lotnicze łączące Gdańsk ze Lwowem oraz otwarcie Biura Informacyjnego Pracodawców Pomorza, a także działania na rzecz promocji miasta i lokalnego rynku pracy – to szansa na rozwój współpracy polsko-ukraińskiej. Miasto Gdańsk rozwija współpracę społeczno-gospodarczą z Miastem Lwowem i obwodem lwowskim, na płaszczyźnie gospodarczej, naukowej, kulturalnej i turystycznej.

26 marca odbył się pierwszy lot z Gdańska do Lwowa.

– Jest ono sygnałem dla Ukrainy, że chcemy ją w strukturach Unii Europejskiej i NATO. Chcemy, aby mieszkańcy Ukrainy; Lwowa i innych miast przyjeżdżali do Gdańska uczyć się, pracować, wypoczywać i spędzać tu swój wolny czas – mówił Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska.

Otwierane 27 marca Biuro Informacyjne ma być miejscem, które ma ułatwiać nawiązywanie współpracy między instytucjami i organizacjami pomorskimi, w tym gdańskimi i ukraińskimi.

– Już teraz w samym Gdańsku pracuje 26 tysięcy pracowników z Ukrainy, w tym wielu z zachodniej Ukrainy – mówi Roland Budnik, dyrektor Gdańskiego Urzędu Pracy. – Przyjeżdżają oni do Gdańska i szukają zatrudnienia, bywa, że trafiają na nieuczciwych pracodawców. Zależy nam na ochronie ukraińskich pracowników, na tym by byli zorientowani jakie są realne możliwości podjęcia pracy na Pomorzu. Biuro we Lwowie będzie pełniło również pomoc w takim zakresie. Jesteśmy w kontakcie z odpowiednikiem lwowskim Urzędu Pracy i prowadzimy rozmowy, by szkolić jego pracowników w Gdańsku. Zależy nam na budowanie relacji na dłuższą metę, a nie jednorazowych akcjach – dodaje.

W biurze m.in. będzie można uzyskać informację o warunkach życia i pracy w Gdańsku oraz na terenie obszaru metropolitalnego. Pracownicy biura poprzez różne podejmowane inicjatywy zachęcać będą obywateli Ukrainy do podejmowania nauki lub pracy w Gdańsku. Miasto będzie prowadzić we współpracy z biurem działania wspierające promocję turystyki rekreacyjnej i biznesowej oraz  kultury i sztuki. Inicjować będzie również wspólne, polsko-ukraińskie działania o charakterze społecznym i gospodarczym.

– Bardzo cieszę się, że Gdańsk otwiera we Lwowie swoje przedstawicielstwo, można powiedzieć, że taki trochę gdański „konsulat” – podkreśla Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. – Ukraińcy są dla nas ogromnie ważnym partnerem. To szansa na rozwój współpracy na różnych płaszczyznach. Istotnym tematem jest rynek pracy. Bardzo liczę na rozwój relacji biznesowych po obu stronach, krótko mówiąc na inwestycje.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd