Gdańsk. Nagrody dla społeczników i organizacji pozarządowych

W sobotę, 25 lutego, w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, odbyła się 17. już uroczysta gala wręczenia nagród im. Lecha Bądkowskiego, podczas której uhonorowane zostały organizacje pozarządowe, Gdańskiego oraz Młodzieżowego Społecznika i Darczyńcę Roku 2016. W trakcie gali wręczone zostały również nagrody w akcji „Ciepło na start”.

Nagrody im. Lecha Bądkowskiego – współtwórcy „Solidarności", działacza społecznego, który swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej – zostały ustanowione przez Prezydent Miasta Gdańska w 2001 roku dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Są formą docenienia społecznych działań gdańszczan, zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnych.

Galę poprzedził wykład Jakuba Wygnańskiego pt. „Trzeci sektor w burzliwych czasach. Czas próby”.

– Chciałbym przypomnieć, po co w ogóle istnieje 3 sektor a właściwie pokazać, jakie funkcje ma do wypełnienia – mówił o swoim wykładzie Jakub Wygnański.

Opowiedział również, jak nie izolując się i nie będąc obojętnym na szeroko rozumiane kwestie polityczne nie dać się wciągnąć w politykę partyjną, a także jak odnosić się do planów rządu, który uruchamia nowe instrumenty działania. Ponadto prowadzący szukał odpowiedzi na pytania: jak zachować podmiotowość, jak uniknąć bycia „żołnierzami” w partyjnych sporach, jak uczyć mądrego konstruktywnego zaangażowania w sprawy publiczne, a także jak nie zwariować, nie stać się cynicznym i nie stracić nadziei?

Podczas gali odbyła również debata obywatelska, do której zaproszeni zostali prezydent Paweł Adamowicz, Jerzy Boczoń, Mikołaj Chrzan, Zofia Lisiecka oraz Marta Makuch. Moderatorem debaty był Jakub Wygnański. Uczestnicy zastanawiali się, jak opisać obecną sytuację trzeciego sektora w relacjach z samorządem, rządem i z opinią publiczną, co może się zdarzyć w relacjach z samorządem, rządem i środowiskiem pozarządowym oraz jak w obecnej sytuacji mogą odnaleźć się organizacje NGO.