Gdańsk. Panel obywatelski – jak poprawić jakość powietrza?

Gdańsk po raz drugi organizuje panel obywatelski. Tematem jest tym razem poprawa jakości powietrza. Na tle innych miast Polski, jakość powietrza w Gdańsku wypada dobrze, jednak można ją poprawić, szczególnie w kwestii możliwości ograniczenia zanieczyszczeń z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych. Jakie rozwiązania warto wprowadzić? O to właśnie zostaną zapytani gdańszczanie w ramach panelu obywatelskiego.

Do udziału w tym panelu zaproszonych zostanie 56 osób, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak dzielnica, płeć, grupa wiekowa i poziom wykształcenia (dodatkowo 8 osób będzie pełniło rolę panelistów i panelistek rezerwowych). Kandydaci do panelu wyłaniani są losowo wśród mieszkańców Gdańska. W pierwszej połowie marca otrzymają oni list z zaproszeniem do udziału w konsultacjach.

Kluczową rolę w panelu obywatelskim odgrywają wystąpienia ekspertów i ekspertek, którzy zostaną zaproszeni zarówno z Gdańska, jak i z innych miast w Polsce. Zaproszenia do udziału w panelu zostaną wysłane do losowo wyłonionej grupy jeszcze w tym tygodniu.

– To będzie drugi panel obywatelski, który staje się ważnym element partycypacji społecznej w naszym mieście. Uważnie słuchamy mieszkańców i wspólnie z nimi chcemy wypracować priorytety dotyczące skutecznej poprawy jakości powietrza w aglomeracji na najbliższe lata – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Choć mieszkańcy Gdańska nie muszą martwić się o jakość powietrza, co jest skutkiem naszych konsekwentnych działań. Na bieżąco mierzymy poziom zanieczyszczeń, promujemy ekologiczne źródła ciepła i zachęcamy do przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Edukujemy i namawiamy do zmiany nawyków cieplnych. Oczywiście, dogodne położenie Gdańska ma znaczenie, ale bez przemyślanych działań nie mielibyśmy takich efektów – dodaje prezydent.

Ponadto do udziału w panelu obywatelskim zaproszone są urzędy, organizacje pozarządowe, rady dzielnic, instytucje czy grupy nieformalne, które chciałyby przedstawić podczas panelu swoje stanowisko odnośnie jakości powietrza. Zgłoszenia można przesyłać na adres: panel@gdansk.gda.pl lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dopiskiem na kopercie „Panel obywatelski”, wraz z podaniem uzasadnienia, w jaki sposób jest się związanym z danym tematem. W ten sam sposób można również zgłosić swój udział jako ekspert. Wówczas uzasadnienie musi dotyczyć doświadczenia lub wiedzy w temacie panelu. O zaproszeniu osoby w roli eksperta/doradcy decyduje Zespół Sterujący, którego przewodniczącym jest Piotr Grzelak – zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.