Gdańsk. Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych

Od środy, 15 marca, rozpocznie działalność Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych. Mogą w nim przebywać osoby doprowadzone przez służby z terenu Miasta Gdańska. W placówce przygotowano miejsca dla 35 klientów. Osoby opuszczające pogotowie będą już osobami trzeźwymi. Otwarcie pogotowia odbędzie się o godz. 13.00. W godzinach popołudniowych ośrodek będzie dostępny dla mieszkańców, chcących poznać zasady funkcjonowania placówki.

Do pogotowia przyjmowane będą osoby mieszkające lub przebywające czasowo na terenie Miasta Gdańska. Nie przyjmowane będą natomiast osoby nietrzeźwe będące sprawcami przestępstw lub wykroczeń (te będą osadzane w Zespole Pomieszczeń dla Osób zatrzymanych KMP). W pogotowiu przebywać można do wytrzeźwienia, zaś za pobyt wystawiany jest rachunek na kwotę 150 zł.

W pogotowiu całodobowo dyżurować będzie lekarz stwierdzający nietrzeźwość lub brak objawów nadużycia alkoholu. Na podstawie jego badania nastąpi przyjęcie do placówki.

Istotnym zadaniem realizowanym w PSdON będą działania motywacyjne do podjęcia leczenia uzależnienia od alkoholu. W placówce działać ma punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób pijących ryzykownie i ich rodzin. Prowadzone będą działania skierowane dla kobiet żyjących w otoczeniu osoby uzależnionej. Celem działań jest pomoc w wyrwaniu się z poczucia bezsilności i bezradności wobec problemu współuzależnienia.

Zadania będą realizowane na zlecenie Miasta Gdańska do 2018 roku przez Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”. Na realizację powyższego zadania otrzyma ono kwotę 1, 4 mln zł.

W budynku poza Pogotowiem działać będzie też Ośrodek Terapii Uzależnień (Metadon). Inwestycja o łącznej wartości 4,4 mln zł została zrealizowana przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.