Gdańsk. Pomagamy płazom

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, Wydział Środowiska uruchomił akcję pomocy płazom wędrującym w wiosennym okresie godowym. Począwszy od 2008 roku w ten sposób ratujemy tysiące tych pożytecznych zwierząt. Gdańsk uruchomił też pierwszy w Polsce całodobowy telefon, pod którym można zgłaszać płazie wędrówki – Gdański Płazi Patrol Interwencyjny już działa.

W sezonie 2017 projekt ochrony płazów w Gdańsku realizuje Fundacja Remiza dzięki wsparciu finansowym Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Z Wydziałem Środowiska współpracuje także Fundacja Sprawni Inaczej, której wolontariusze kolejny rok pomagają przenosić płazy.

 

– Pojawiły się już pierwsze sztuki płazów, prawdopodobnie dzisiaj w nocy mogą ruszyć. Choć pewnie na chwilę, bo nadchodzi duże ochłodzenie – mówi Marcin Tryksza z Wydział Środowiska gdańskiego magistratu. – W tym roku chcemy zabezpieczyć jeszcze więcej miejsc i stanowisk bytowania płazów niż w latach ubiegłych. W tych rejonach ulic będzie prowadzona kompleksowa akcja pomocy poprzez zabezpieczenie płotkami oraz informacje na plakatach.

Przebieg akcji, w tym instalowanie płotków i inne działania, można na bieżąco śledzić na Facebooku, na stronie „Chronimy płazy Gdańska”. Będą na niej także umieszczane relacje z przebiegu interwencji zgłaszanych poprzez telefon interwencyjny.

Jednocześnie Gdańsk uruchomił pierwszy w Polsce całodobowy telefon, którego celem są interwencje w zakresie ratowania płazów po telefonicznym zgłoszeniu przez mieszkańców Gdańska. Gdański Płazi Patrol Interwencyjny działa od dziś pod numerem 724 323 481 (obsługują go w ciągu doby cztery osoby), a działaniami interwencyjnymi patrol obejmie teren całego miasta.

 

Do zadań Płaziego Patrolu Interwencyjnego należy:  • telefoniczne przyjęcie zgłoszenia,
  • przyjazd na miejsce interwencji w ciągu 2–3 godzin od zgłoszenia,
  • rozpoznanie i ocena sytuacji na miejscu zdarzenia,
  • rozpoczęcie interwencji, która obejmuje weryfikację i rozpoznanie przyczyny zagrożenia dla zwierząt, uwolnienie płazów z pułapek antropogenicznych i ewentualne doraźne zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
  • zgłoszenie i opis zagrożenia do koordynatora,
  • dokumentacja fotograficzna i pisemna sytuacji,
  • telefon zwrotny do osoby zgłaszającej w celu poinformowania o przebiegu interwencji,
  • relacja na FB z przebiegu interwencji (na stronie „Chronimy płazy Gdańska”),
  • raport z przebiegu działania,
  • w przypadku stwierdzenia łamania prawa, zgłoszenie sytuacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (w przypadkach skrajnych również na policję).W ramach akcji zostaną również ustawione w kwietniu nowe tablice edukacyjne, które staną w rejonie ulic Michałowskiego, Góralskiej i Do studzienki oraz Parku Reagana. Będą to tablice gatunkowe (ropucha szara, żaba trawna i rzekotka bądź traszka zwyczajna), które zostaną ustawione na stanowiskach rozrodu płazów.