Gdańsk. Powstanie nowoczesne centrum informatyczne

W sierpniu 2017 r. w Gdańsku powstanie centrum informatyczne, w którym będą wdrażane standardy i wsparcie informatyczne dla magistratu i jednostek miejskich.

Centrum będzie rozwijane etapami, aby sukcesywnie i bez zakłóceń przejmować obsługę informatyczną w kolejnych jednostkach organizacyjnych. W pierwszej fazie do projektu zaangażowani zostaną dotychczasowi pracownicy Biura Informatyki Urzędu Miejskiego, a także informatycy z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskiego Centrum Świadczeń. Na początku przyszłego roku dołączą do nich pracownicy IT z Biura Rozwoju Gdańska, straży miejskiej i Zarządu Transportu Miejskiego.

– Nowe centrum zapewni jednostkom wspólną obsługę informatyczną w zakresie świadczenia usług IT oraz wspólne zakupy. Dzięki temu uda się wprowadzić standaryzację jakości świadczonych usług i wspólne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informacji – mówi Przemysław Jatkiewicz, pełnomocnik prezydenta miasta Gdańska.

Nowe rozwiązania mają być projektowane i wdrażane z perspektywy potrzeb Klientów usług administracji, a nie jednostek organizacyjnych.

– Dotychczas każda z jednostek miała własny zespół informatyków. W praktyce oznaczało to bardzo różne rozwiązania, różne standardy, co utrudniało zbieranie i centralne przetwarzanie danych czy na przykład wykorzystywanie systemów jednej instytucji miejskiej przez inne. Po utworzeniu centrum ci informatycy będą pracować wspólnie zapewniając obsługę zarówno na miejscu u użytkownika oraz zdalnie za pomocą specjalistycznych narzędzi – wyjaśnia pełnomocnik prezydenta miasta Gdańska.

Zdaniem Jatkwieicza wspólne centrum pozwoli uniknąć sytuacji, w której nieobecność jedynego informatyka w danej instytucji mocno utrudnia czy wręcz paraliżuje jej funkcjonowanie. Z perspektywy mieszkańców Gdańska centrum wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa danych, które gromadzone są w zasobach teleinformatycznych miasta oraz efektywniejsze wydawanie pieniędzy.