„Wypracuj Przyszłość” w kolejnej edycji projektu

Trwa 3. edycja projektu „Wypracuj Przyszłość”, przygotowanego z myślą o tych, którzy chcą zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe, jak również o tych, którzy poszukują stażysty czy też nowego pracownika. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie.

„Wypracuj Przyszłość” to projekt zawodowych staży całorocznych, realizowany przez Urząd Miejski w Gdańsku w partnerstwie z Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku. Celem projektu jest pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, ułatwiającego im znalezienie pierwszej pracy i pozostanie na lokalnym rynku pracy. Projekt ma również na celu wsparcie firm, organizacji pozarządowych i innych instytucji w poszukiwaniu stażystów oraz nowych pracowników.

 

Trzecia edycja projektu "Wypracuj przyszłość"

Do projektu można przyłączyć się w każdym momencie jego trwania, a staże mogą być realizowane w okresie całego roku. Fundator samodzielnie określa czas oraz formę zatrudnienia stażysty, przy czym zgodnie z założeniami projektu minimalny okres trwania stażu wynosi miesiąc, a kwota minimalnego wynagrodzenia za miesiąc stażu to 1400,00 zł brutto.

Aby zostać uczestnikiem projektu, wystarczy zarejestrować swoje zgłoszenie na stronie internetowej projektu „Wypracuj Przyszłość”, a następnie wybrać oferty stażu. Uczestnik ma możliwość zarejestrowania się równocześnie do maksymalnie 3 firm, w odpowiedzi na 3 różne oferty.

Przedsiębiorcy, firmy i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są o wypełnienie deklaracji uczestnictwa (dostępna na stronie projektu) i przesłanie jej wraz z logo firmy na adres: wypracujprzyszlosc@gdansk.gda.pl. Fundatorzy staży samodzielnie umieszczają oferty miejsc stażowych na stronie projektu.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd