Warsztaty na 100. rocznicę Praw Wyborczych Polek

 

W Gdańsku w ramach projektu Prawa Kobiet, organizowanego na 100. rocznicę Praw Wyborczych Polek, 26 maja w godzinach 10 – 14.30 zorganizowane zostaną warsztaty dla kobiet doświadczających przemocy seksualnej. Zgodnie z wynikami badań, co najmniej jednej formy przemocy seksualnej doświadczyło większość kobiet w Polsce. Prawie jedna czwarta z nich przeżyła próbę gwałtu, a ponad 20% zostało zgwałconych.

– Kluczową kwestią w upowszechnianiu praw człowieka w stosunku do kobiet oraz w przeciwdziałaniu i reagowaniu na przemoc seksualną i dyskryminację jest świadomość przysługujących nam praw oraz sposobów ich dochodzenia – mówi Aleksandra Mosiołek, dyrektorka gdańskiego oddziału Centrum Praw Kobiet, która zaprasza na bezpłatny warsztat poświęcony prawom i możliwościom pomocy, jakiej może oczekiwać osoba doświadczająca przemocy seksualnej.

infoplanet wydarzenia gdansk przemoc a prawa kobiet plakat

Jak przekonuje Aleksandra Mosiołek, przemoc seksualna to problem dotyczący większości Polek, które często są obiektami natarczywych wypowiedzi o podtekście seksualnym, obscenicznych zachowań, obnażania się lub obraźliwych uwag odnoszących się do ich ciała lub seksualności, a nawet dotykania wbrew ich woli. Tymczasem zgłoszeń przypadków przemocy seksualnej wciąż notuje się zbyt mało – ponad 90% kobiet nie zgłasza przypadków przemocy seksualnej na policję, a więcej niż 50% nie mówi o tym nawet swoim bliskim.

Program warsztatu:

•             Definicja przemocy seksualnej.

•             Przemoc seksualna wobec kobiet.

•             Przemoc seksualna wobec dzieci.

•             Molestowanie seksualne – możliwe kroki prawne i poza prawne.

•             Zgwałcenie: zawiadomienie odpowiednich władz, postępowanie przygotowawcze, co się dzieje na policji i podczas przesłuchania, badania lekarskie, osoby występujące w postępowaniu karnym.

•             Prawa osoby pokrzywdzonej w postępowaniu karnym.

•             Prawa osoby pokrzywdzonej w postępowaniu cywilnym.

•             Omówienie rodzajów przestępstw.

•             Inicjatywy prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy seksualnej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd