Gdańsk dba o edukację ekonomiczną mieszkańców

 

Porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwie pomiędzy Miastem Gdańskiem, a sektorem finansowym zostało podpisane wczoraj w Europejskim Centrum Solidarności. Na jego mocy realizowany będzie program Edukacja ekonomicznej dzieci, młodzieży i seniorów przygotowany i realizowany przez Związek Banków Polskich oraz Warszawski Instytut Bankowości.

– Wybraliśmy pakiet edukacji ekonomicznej przygotowany przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości dlatego, że nie ma w nim lokowania produktów. Mamy pewność, że żaden z prelegentów podczas prowadzonych zajęć nie będzie lokował produktów finansowych swojego banku. Podczas spotkań bankowcy będę edukować nie reklamować. Szkolenia prowadzić będą bankowcy- wolontariusze, co również wpłynęło na naszą decyzję wyboru tego pakietu edukacyjnego. Ludzie Ci poświęcają swój prywatny czas, by wspierać wiedzę ekonomiczną grup społecznych, które najbardziej takiej edukacji potrzebują. Ale to co najważniejsze, program, który opracowali specjaliści z Warszawskiego Instytutu Bankowości jest ściśle związane z podstawą programową. W najbliższym czasie z zajęć skorzystają uczniowie gdańskich szkół, a następnie seniorzy – mówi Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.

Edukacja ekonomiczna jest niezbędnym elementem przygotowania młodego człowieka do życia we współczesnym świecie, zaś skuteczna realizacja tego zadania wymaga szerokich działań wspieranych przez instytucje rynku finansowego oraz inne odpowiedzialne za edukację w tym zakresie.

– W dzisiejszym świecie, umiejętność orientowania się i podejmowania trafnych decyzji w obszarze finansów osobistych, staje się już nie luksusem a koniecznością. Dlatego też cieszymy się, że Gdańsk dołącza do tych miast i gmin, które chcą aktywnie włączyć się w jeden z największych projektów edukacyjnych w naszym kraju, który w najbliższych latach ma ambicje stać się czołowym sektorowym projektem edukacyjnym w Europie. Swoim zasięgiem program obejmie blisko 250 tys. osób w całej Polsce – mówi Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości, Waldemar Zbytek.

Bezpośrednim celem Porozumienia jest współpraca przy realizacji działań edukacyjnych w dziedzinie ekonomii i finansów, skierowanych do dzieci, młodzieży, studentów i seniorów, realizowanych w ramach Projektu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości. Wśród prowadzonych wspólnie aktywności znajdą się m. in. lekcje w szkołach, debaty, konferencje regionalne czy konkursy wiedzy ekonomicznej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd