Od września wsparcie w zakresie terapii mowy

 

Od nowego roku szkolnego przedszkolaki z Gdańska będą mogły w przedszkolach korzystać z pomocy logopedów. Logopedzi pojawia się od września w 19 publicznych przedszkolach, gdzie pomoc logopedów jest najbardziej potrzebna.

– To ważne, by już w przedszkolu dzieci miały dostęp do tego typu specjalistów, bo logopedyczna terapii mowy ma tym większy sens, im wcześniej jest prowadzona – podkreśla Grzegorz Szczuka, dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

Wsparcie w terapii mowy będzie bardziej dostępne również dla uczniów szkół podstawowych, uczęszczających do klas 0–3.

– Dotąd w klasach 0–6 szkół podstawowych z założenia przypadał maksymalnie jeden logopeda na cała szkołę. Dla szkół do 200 uczniów było to pół etatu, a dla szkół powyżej 200 uczniów – jeden etat. Teraz będzie inaczej. Od września chcemy poszerzyć dostęp do logopedów, szczególnie dla młodszych dzieci, które potrzebują jej najbardziej. W szkołach podstawowych na każdą rozpoczętą setkę uczniów (dla klas 0–3) będzie mogła przypadać jedna czwarta etatu logopedy, co zwłaszcza w dużych szkołach spowoduje wzrost liczby etatów, nawet jeśli liczone są tylko dzieci w klasach 0–3– mówi Grzegorz Szczuka.

Pomoc logopedy będzie zapewniona również poza standardem tym dzieciom ze starszych klas szkoły podstawowej, które mają orzeczeni o potrzebie w terapii mowy.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd