Inauguracja projektu w partnerstwie trójstronnym

 

W piątek, 1 września, o godz. 10.00 w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 4 przy ul. Świętokrzyskiej 23 w Gdańsku odbędzie się uroczysta inauguracja projektu „Pozytywne Przedszkola Pomorza” połączona z otwarciem placówki. Wraz z przedszkolakami i ich rodzicami otwierać przedszkole będzie Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego i Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

 

Projekt „Pozytywne Przedszkola Pomorza” realizowany jest w partnerstwie trójstronnym, pomiędzy Fundacją Pozytywne Inicjatywy (które są partnerem wiodącym), Miastem Gdańsk oraz Uniwersytetem Gdańskim. Głównym celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego. W ramach projektu 1 września rozpoczną działalność w Gdańsku 4 nowe publiczne placówki – przy ul. Kilińskiego 5a, ul. Trakt Św. Wojciecha 143, Łąkowa 60B oraz ta, w której odbędzie się uroczystość, czyli Świętokrzyska 23 – która będzie jednym z największych przedszkoli w Polsce. Łącznie z projektu skorzysta 840 dzieci.

W ramach projektu powstaje także innowacyjna metoda edukacyjna opracowywana przez zespół pod kierownictwem Profesor Marii Mendel – z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Będzie to autorska, „gdańska” metoda edukacyjna oparta na wspólnych założeniach pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, pedagogów Fundacji Pozytywne Inicjatywy oraz innych osób – praktyków, związanych z edukacją.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd