DRMG ogłosiła dwa przetargi związane z budową nowoczesnej placówki szkolnej

   • W gdańsku rozpoczęła się budowa centrum edukacyjnego Jabłoniowa
  • W jego skład centrum wchodzić będzie szkoła i przedszkole
  • Nowoczesna placówka szkolna będzie mogło się uczyć łącznie ok. tysiąc dzieci 

Rusza budowa centrum edukacyjnego Jabłoniowa – Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła w piątek pierwsze przetargi związane z tą inwestycją. W skład centrum zlokalizowanego w południowej części Gdańska wchodzić będzie szkoła i przedszkole.

Przy ul. Jabłoniowej stanie nowoczesna placówka szkolna, w której będzie mogło się uczyć łącznie ok. tysiąc dzieci. Szkoła będzie powstawała etapami. W pierwszym etapie powstanie budynek dydaktyczny wraz z biblioteką (szkolną i publiczną), stołówką i pomieszczeniami administracyjnymi, a także budynek gimnastyczny z salą sportową dla 200 osób, aulą dla 300 osób i zespołem mniejszych sal gimnastycznych przystosowanych do prowadzenia zajęć korekcyjnych, artystycznych i tanecznych. Oba budynki mają być gotowe latem 2018 roku.

 

Kolejny etap inwestycji to budowa drugiego budynku dydaktycznego (z pomieszczeniami dedykowanymi uczniom starszych klas), a także infrastruktury sportowej obejmującej boisko piłkarskie; boisko wielofunkcyjne (do piłki koszykowej, siatkowej, tenisa); bieżnię; skocznię w dal oraz plac zabaw. Cała inwestycja ma zakończyć się na początku 2020 roku. Koszt budowy szkoły to 67 mln zł.Jednocześnie z budową szkoły realizowana będzie w tym samym rejonie budowa przedszkola modułowego dla 250 dzieci. Przebudowany zostanie również układ drogowy, tak by zapewnić dojazd i obsługę budowanego centrum. Planowany termin rozpoczęcia prac to czerwiec 2017, zaś przedszkole ma być gotowe latem 2018 roku. Koszt tej inwestycji to 10 mln zł.

DRMG ogłosiła dwa przetargi związane z budową centrum edukacyjnego. Pierwszy dotyczy wykonania robót budowlanych związanych budową budynku szkolnego, drugi to przetarg na wykonanie niezbędnej wycinki drzew i krzewów, bez której realizacja obiektu byłaby niemożliwa.

W zamian za usuniętą zieleń we wskazanych przez Miasto lokalizacjach wykonane zostaną nowe nasadzenia, czyli tzw. nasadzenia zastępcze. Dodatkowo w ramach realizacji szkoły przewiduje się posadzenie 114 szt. drzew i 630 krzewów – gatunków rodzimych oraz drzew i krzewów owocowych – wiązów szypułkowych, lip drobnolistnych, dębów szypułkowych, jarzębów i grabów pospolitych, jabłoni czy śliw.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd