Obecność ulotek w gdyńskim urzędzie miasta zastanawia mieszkańców

Czy prywatne firmy mogą prezentować swe produkty lub usługi na korytarzach urzędu? Taki proceder ma miejsce w Gdyni. Wątpliwości co do legalności umieszczania reklam nie brakuje w samym miejscowym magistracie.

Na problem zwrócił uwagę radny Michał Bełbot. Jak zauważył, ulotki reklamowe m.in. ubezpieczeń komunikacyjnych znajdują się na terenie sali obsługi pojazdów i w jej okolicy w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego.

– Ulotki porozkładane są w poczekalni na blatach oraz w różnych miejscach na stojakach – poinformował. – Zamieszczanie reklam we wskazanych miejscach może sugerować mieszkańcom, zwłaszcza osobom starszym, że reklamujące się nimi firmy są bardziej wiarygodne lub w jakiś sposób uprzywilejowane przez urzędników.

Jak dodał, mieszkańcy, którzy w tej sprawie u radnego interweniowali, zwracają uwagę, że urząd nie powinien prowadzić działań polegających na faworyzowaniu części przedsiębiorców. Obawy okazały się słuszne – na terenie budynków wspomnianego magistratu obowiązuje całkowity zakaz rozmieszczania ulotek.

– Na terenie urzędu wykładane są informacje na temat wydarzeń kulturalnych, wystaw, koncertów itp., odbywających się na terenie miasta, jak również propagujących zdrowy styl życia czy aktywność seniorów – wyjaśnił Michał Guć, zastępca prezydenta Gdyni. – Sporadycznie podmioty pytające o możliwość rozłożenia folderów bądź ulotek reklamowych na terenie urzędu – jeżeli nie mają one charakteru komercyjnego – otrzymują na to zgodę, jednak zobowiązane są umieścić ulotki w określonym miejscu. Rozmieszczenie takich ulotek jest bezpłatne.

Zaznaczył jednak, że w związku ze zjawiskiem samowolnego rozkładania ulotek, panie sprzątające są zobowiązane do usuwania materiałów reklamowych, które pojawią się na terenie gdyńskiego urzędu.