Dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych

 

Jednym ze sposobów walki o czyste powietrze jest dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych. Na ten cel tylko na 197 wniosków złożonych w ostatnim kwartale 2017 r. zostanie przeznaczone 1 145 465 zł z budżetu miejskiego.

– Wymianę systemów grzewczych miasto dotuje od 20 lat. W ostatnim kwartale 2017 r. złożono rekordową liczbę wniosków. Oznacza to, że świadomość ekologiczna gliwiczan jest coraz większa – mówi Joanna Wasilewska z Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

O dotację może ubiegać się każdy, kto zlikwidował w domu lub mieszkaniu palenisko węglowe i zastąpił je ogrzewaniem ekologicznym i spełnia wymogi Regulaminu (Uchwała nr XX/497/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13.10.2016 r.). Warunkiem jest nieubieganie się wcześniejsze o dotację na ten cel pod tym samym adresem. Dotacja z budżetu miejskiego pokrywa do 50 proc. inwestycji (jednak nie więcej niż 4 tys. zł), chyba że budynek jest ocieplony (w okresie do 4 lat wstecz), wówczas można liczyć na podwojenie dotacji, czyli maksymalnie do 8 tys. zł. Wnioski o dotację są rozpatrywane raz na kwartał, ale można je stale składać w Biurze Obsługi Interesantów, na parterze Urzędu Miejskiego przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach w godzinach pracy urzędu.

Miasto od dwóch dekad dotuje z miejskiej kasy wymianę systemów grzewczych. Ale to nie jedyny oręż w walce ze smogiem. Kolejnym jest realizowany od 2017 r. pilotażowy program PONE dotowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Został on wdrożony jako odpowiedź na ustawę antysmogową zabraniającą spalania na terenie województwa śląskiego węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%, a także biomasy (drewno, pellet, słoma), której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. Wymiana przestarzałych systemów grzewczych to już zatem nie tylko dobra wola ich właścicieli, ale obowiązek. Warto skorzystać z okazji i złożyć wniosek o dofinansowanie. Dotacja jest udzielana do 80% tak zwanych kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 8 tys. zł w przypadku systemów gazowych, węglowych i elektrycznych i nie więcej niż 24 tys. zł w przypadku pomp ciepła. Łącznie, na instalację pompy ciepła i termomodernizacje budynku można w ramach PONE otrzymać nawet 66 281 zł.


Szczegółowe informacje o programie PONE są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gliwic lub w Wydziale Środowiska UM, pok. 332, tel. 32/239-12-78 oraz u operatora PONE tel. 504-218-836.

Dodatkowo, w weekend 23–25 lutego w hali przy ul. Kaszubskiej 28 odbędą się 19. Gliwickie Targi Budownictwa, Instalacji i Wyposażenia Wnętrz. Wydarzenie będzie się odbywać pod hasłem „Czyste powietrze dla Gliwic”. Podczas trzech dni targowych będzie można się skonsultować z pracownikami Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w sprawie Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) i warunków jego realizacji.


Źródło: Informacja przesłana przez samorząd