Gniewkowo. Konsultacje społeczne – Komitet Rewitalizacji oraz projekt GPR

W związku z opracowywaniem przez Gminę Gniewkowo dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Gniewkowo na lata 2016-2023”, Burmistrz Gniewkowa ogłosił trwające równocześnie konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie dotyczącej składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także dotyczące treści samego dokumentu. Uwagi można zgłaszać od 18 stycznia do 19 lutego 2017 roku.

 

Przewidziano następujące formy konsultacji społecznych:  • zbieranie uwag w formie papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miejski w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo odpowiedniego formularza uwag)
  • zbieranie uwag w postaci elektronicznej (załączone na stronie www.gniewkowo.com.pl i BIP tut. Urzędu odpowiednie formularze można wysłać na adres: promocja@gniewkowo.com.pl)
  • zbieranie uwag ustnych (w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, pok. nr 14).Szczegóły dotyczące konsultacji społecznych w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Gniewkowie dotyczącej składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także w sprawie treści GPR dostępne są na stronie WWW.gniewkowo.com.pl oraz na BIP tut. Urzędu.