Gniewkowo. Noc Biologów

13 stycznia 2017 roku w ramach szóstej ogólnopolskiej edycji Nocy Biologów uczniowie klasy IIa SP nr 1 wraz z opiekunami uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pt. „O czym szumi las nocą” w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu.

 

Celem zajęć było uświadomienie roli, jaką odgrywają drzewa w przyrodzie, i ich znaczenia dla człowieka poprzez różnorodne doświadczenia, zadania i gry. Podczas spotkania uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat życia lasu.

W grze „Memory” dopasowywali liść do jego nazwy, wykazywali się znajomością nazw drzew rosnących w polskich lasach i oddzielali je od innych, rosnących np. w tropikach lub sadach. Ponadto uczyli się rozpoznawać drzewa według określonego kodu.

 

Następnie, podczas zabawy ruchowej „Do czego potrzebne są rośliny?”, odpowiadali na pytania – po co potrzebne są rośliny i co należy robić, aby było łatwiej oddychać. Kolejnym zadaniem było wykazanie się wiedzą związaną z powstawaniem bursztynu. Było to przypomnienie wiadomości nabytych w szkole, jednak wzbogaconych możliwością nauki jego produkowania i… jedzenia.

Kolejnym etapem wycieczki były odwiedziny w muzeum wydziałowym, w którym znajdują się zbiory egzotycznych motyli, ptaków żyjących w Polsce i na świecie oraz roślin tropikalnych. Można było także podziwiać wizerunki afrykańskich zwierząt. Przewodnikiem była dr hab. Alina Trejgell, która w dalszej części spotkania wraz z dr Marleną Zielińską, doktorantką i studentkami biologii prowadziła zajęcia.

 

Z bagażem nowych doświadczeń i wiedzy, drobnymi upominkami cała ekipa szczęśliwie wróciła do Gniewkowa.