Gniewkowo. Ptasia stołówka w Szkole Podstawowej nr 1

Zima to trudny czas dla ptaków i zwierząt. Z tego względu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 już jesienią przygotowują się do akcji pomocy zwierzętom, zbierając żołędzie i przekazując je kołu łowieckiemu.

 

W okresie zimy wystawiają zaś karmniki i dokarmiają ptaki, szczególnie w czasie mrozów. W tym roku pojawił się on przed budynkiem szkoły. Został on podarowany przez byłego ucznia – Bartka Kozłowskego. Uczniowie klasy IVe – Wiktoria Urbańska, Julia Bajerowska i Zuzanna Morawska starają się natomiast, aby w karmniku codzienne znalazło się pożywienie.

 

Podczas dokarmiania ptaków dzieci uświadamiają sobie, że bez ich pomocy wiele ptaków mogłoby nie przeżyć trudnych zimowych warunków. Jednocześnie jest to doskonała okazja do kształtowania poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na los zwierząt.

 

Największą nagrodą i zapłatą jest zaś radosny świergot ptaków w „Ptasiej stołówce”.