Gniewkowo. Styczniowe uroczystości rocznicowe

Gniewkowo odzyskało niepodległość 17 stycznia 1920 roku, z chwilą wkroczenia do miasta 4 pułku Ułanów Nadwiślańskich, wchodzącego w skład Armii Błękitnej generała J. Hallera. Podczas wyzwalania miasta w potyczce z Niemcami poległ plutonowy Gerhard Pająkowski, który stał się lokalnym bohaterem i któremu społeczność gniewkowska – wraz z członkami Związku Podoficerów Rezerwy w Toruniu – ufundowała pomnik wzniesiony  na miejscowym rynku (pomnik ten odsłonięto w maju 1939 roku, a już we wrześniu tego samego roku został zniszczony przez okupantów hitlerowskich).

 

21 stycznia 1945 roku do Gniewkowa wkroczyły wojska Armii Czerwonej. Skończyła się okupacja hitlerowska. Władze w mieście objęła początkowo wojskowa komendantura radziecka. Rozpoczęło się budowanie nowej powojennej rzeczywistości i nowego systemu władzy oraz nowego ustroju. Rok 1945 zapowiadał budowę Polski Ludowej.

W minioną sobotę, 21 stycznia, w kościele pw. Św. Mikołaja i Św. Konstancji w Gniewkowie, odbyły się uroczystości związane z 97. rocznicą Odzyskania Niepodległości i 72. rocznicą Wyzwolenia Gniewkowa.

 

Uroczystą Eucharystię poprzedził montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie oraz Szkoły Podstawowej w Murzynnie. W rocznicowej Mszy św. udział wzięli włodarze naszej gminy z Burmistrzem Gniewkowa Adamem Roszakiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Przemysławem Stefańskim na czele, poczty sztandarowe, delegacje, reprezentanci różnych firm i instytucji oraz mieszkańcy z terenu całej gminy.

 

Po Mszy św. złożono wiązanki kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym poległego plutonowego Gerharda Pająkowskiego.