Gorzów. „Najefektowniejsza Kompozycja Kwiatowa”

Konkurs „Na Najefektowniejszą Kompozycję Kwiatową na Balkonach” odbył się w Gorzowie po raz dwudziesty pierwszy, a konkurs „Domy w Ogrodach” – po raz osiemnasty. Wyróżnieni zostali Ci gorzowianie, którzy dbają o swoje najbliższe otoczenie.

 

Celem konkursów jest zachęcenie mieszkańców do dbałości o balkony i ogródki przy blokach,  które stanowią w miejskim pejzażu bezcenne oazy zieleni. To między innymi dzięki takim osobom, jak uczestnicy konkursów, miasto staje się kolorowe, piękne i miłe sercom wszystkich. Estetyczne, barwne i pomysłowe kompozycje na balkonach i wypielęgnowane ogródki dają radość i zadowolenie nie tylko ich właścicielom. Przynoszą nam wszystkim ukojenie, a także są lekiem na gorączkowy pośpiech miejskiego życia.

 

Chcąc docenić wysiłki mieszkańców, nagrodzono i wyróżniono ich balkony i ogródki. Nagrody wręczyła laureatom Natalia Chyża, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

Oceniono 37 balkonów. Nagrodzono 26 i wyróżniono 10 uczestników konkursu. Natomiast w drugiej kategorii spośród 20 ogrodów przy blokach mieszkalnych nagrody trafiły do 16 osób, a 4 odebrały wyróżnienia.