Odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy

 

Miasto Gorzów Wielkopolski zostało docenione za odwagę, rozmach i edukacyjne zaangażowanie; za rewitalizację budynków poszpitalnych, gdzie powstanie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, zostaliśmy członkiem Porozumienia Społeczeństwo i Nauka SPiN.

Porozumienie powstało w 2013 roku jako oddolna inicjatywa uczestników corocznej konferencji Interakcja-Integracja. Do SPiN-u należą różnego rodzaju instytucje – centra nauki, fundacje, stowarzyszenia, ośrodki kultury, muzea, planetaria, ogrody botaniczne i uczelnie, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji.

SPiN prowadzi działalność edukacyjną, wspomaga lepsze rozumienie nauki oraz inspiruje dialog na temat jej roli. Nasze miasto zostało podmiotem wspierającym Porozumienie SPiN w związku z budową Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. To największa inwestycja edukacyjna w północnej części województwa lubuskiego i jego stolicy. Poprzez rewitalizację istniejących zabytkowych terenów poszpitalnych powstaje miejsce, w którym będzie możliwe upowszechnianie oraz odkrywanie nauki i techniki przez wszystkie pokolenia mieszkańców Gorzowa i okolic – uznali członkowie Porozumienia.

Utworzenie Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu to odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku pracy i rozwój nowoczesnych technologii. CEZiB to połączenie potencjału i zasobów kilku placówek: Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Budowlanych i Samochodowych oraz Centrum Kształcenia Zawodowego. Dodatkowo utworzone zostanie Centrum Doradztwa Zawodowego i Centrum Współpracy z Pracodawcami i Inwestorami oraz przeniesiony zostanie Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. W założeniu centrum będą opuszczać kreatywni i rzetelni specjaliści w takich branżach, jak motoryzacja, transport, spedycja, logistyka, budownictwo, czy mechanika.

Dołączenie do Porozumienia Społeczeństwa i Nauki SPiN gwarantuje rozszerzenie współpracy o najlepsze instytucje w Polsce, które popularyzują naukę. Celem działalności SPiNjest bowiem wspólne zwiększanie efektywności działań, polegających na wymianie dobrych praktyk, tworzeniu wspólnych projektów o charakterze ogólnopolskim, zabieraniu głosu w debacie publicznej oraz pozyskiwaniu źródeł finansowania dla wspólnych pomysłów.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd