Gorzów Wielkopolski. Miasto wybiera

Urząd Miasta uruchomił nową aplikację ułatwiającą komunikację pomiędzy magistratem a mieszkańcami w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

Na stronie internetowej gorzowianie mogą zapoznać się z regulaminem tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, pobrać formularz zgłoszeniowy oraz sprawdzić w jakim rejonie znajduje się inwestycja, którą chcą zgłosić.

Ponadto, aplikacja umożliwi przeglądanie wszystkich zadań zgłoszonych dotychczas przez mieszkańców i sprawdzenie na jakim są aktualnie etapie procedury.

Oprócz funkcjonalności przeznaczonych dla mieszkańców, został również przygotowany panel dla urzędników, którzy przy jego pomocy dokonają analizy formalnej i merytorycznej zgłoszonych wniosków. Tym samym aplikacja w dużym stopniu ułatwi pracę Zespołu Opiniującego, który zarekomenduje prezydentowi listę zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018, opiniując je pozytywnie lub negatywnie.

Część wniosków zostanie skierowana do realizacji, dotyczy to rejonów, w których mieszkańcy doszli do porozumienia. Natomiast wnioski z pozostałych rejonów oraz kategorii ogólnomiejskiej zostaną poddane pod powszechne głosowanie. Elektroniczne głosowanie odbędzie się również na stronie internetowej