Gorzów Wielkopolski. Mieszkać lepiej

W Gminnym Programie Rewitalizacji Gorzów 2025 + zostało wpisane przedsięwzięcie rewitalizacyjne „Mieszkać lepiej” – dotacje do projektów obejmujących prace remontowo-budowlane dotyczące kamienic i podwórek”. Umieszczenie go w programie daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie remontu nieruchomości znajdujących się na wyznaczonym obszarze rewitalizacji nawet do 50%.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także towarzystwa budownictwa społecznego. Kluczowym warunkiem jest to, by nieruchomość znajdowała się w jednym z trzech wyznaczonych obszarów rewitalizacji: Centrum/Nowe Miasto, Osiedle Słoneczne, Zawarcie i Zakanale. Ponadto remont musi dotyczyć części wspólnych: elewacji, korytarzy, klatek schodowych lub podwórka.

Źródłem finasowanie są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych. Wybór projektów do dofinansowania nastąpi w procedurze konkursowej. Ogłoszenie konkursu  planowane jest na czerwiec 2017 roku, 30 dni przed rozpoczęciem naboru. Rozpocznie się on w lipcu 2017 roku i potrwa 7 dni. Łączna kwota, o którą będą mogły ubiegać się wspólnoty, spółdzielnie wyniesie ponad 4 mln złotych.

By wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego mogły przygotować się do aplikowania, już dziś rozpoczyna się akcja informacyjna. Do 18 stycznia można zgłaszać chęć wykonania remontu i gotowość do ubiegania się o jego dofinansowanie. Po zebraniu tych informacji zostanie zorganizowane szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną szczegółowe warunki dotyczące wymagań związanych z dokumentacją konkursową oraz zasadami aplikowania.