Gorzów Wielkopolski. Mieszkania miejskie gotowe do remontu

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie podpisał umowy na wykonanie remontów pierwszych 20 mieszkań komunalnych.

Decyzja o ubieganiu się o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, który z Funduszu Dopłat w 45% finansuje remonty lokali socjalnych, zapadła już w 2016. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Wykonawcą zadania będzie Jan Kordacz, prowadzący działalność gospodarczą jako Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sanitar. Firmę wybrano w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Remonty zakończą się na przestrzeni maja–czerwca tego roku.

Gorzowska Polityka Mieszkaniowa to nowy program służący poprawie sytuacji mieszkaniowej. Ma on za zadanie uruchomienie zasobu miejskiego i zachęcenie do osiedlania się w Gorzowie różnych grup społecznych. Choć dotyczy on przede wszystkim zasobu miejskiego, to przewiduje również przyszłe działania wspierające GTBS i sektor prywatny.