Gorzów Wielkopolski. Na wycinkę przy ulicy Kostrzyńskiej jeszcze poczekamy

Zgoda i opina komendanta miejskiego policji, zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu przez MIR oraz ekspertyza chiperpterologa to trzy niezbędne dokumenty, by prace przy ulicy Kostrzyńskiej ruszyły. Chodzi o wycinkę drzew wzdłuż głównej alei. Termin realizacji inwestycji nie ulega zmianie.

Połowa drzew, przeznaczonych do wycinki to słynna „aleja lipowa”. Do ich bezpiecznego usunięcia wymagane będzie zajęcie jednego pasa ruchu oraz krótkotrwałe zamknięcie całej drogi, ale wyłącznie na czas prac nad jednym drzewem.

– To jest około kilkunastu, do maksymalnie kilkudziesięciu minut – wyjaśnia wykonawca wycinki.

W tym czasie drzewo zostanie wycięte i usunięte z jezdni, tak by ruch mógł być kontynuowany na zwężonym odcinku. Zgodę na taką formę prowadzenia prac musi wydać Komendant Miejski Policji. Wniosek będzie zaopiniowany na dniach. Jednocześnie Miejski Inżynier Ruchu musi zaopiniować czasową organizację ruchu związaną z zajęciem jednego pasa jezdni.

Prace przy ulicy Kostrzyńskiej rozpoczyna chiperpterolog. To zalecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Opinia eksperta wykaże, w których drzewach zimują nietoperze. To zwierzęta pod ścisłą ochroną i zgodnie z prawem, drzew w których zimują nie wolno wyciąć do kwietnia. Jednak te z drzew, w których specjalista nie odnajdzie śladów zimowania nietoperzy, będą wycinane. Praca chiperpterologa nie jest zagrożeniem dla terminów realizacji inwestycji.

Ponadto, działania na planowanym do remontu odcinku ulicy Kostrzyńskiej w założeniu mają odbywać się przy możliwie minimalnej ingerencji przyrodniczej, tj. wycinka drzew ograniczona do minimum, poza okresem lęgowym, prace prowadzone w pobliżu roślin ze szczególną ostrożnością. Podjęte zostaną działania łagodzące wpływ inwestycji na środowisko poprzez m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej czy nasadzeń zieleni kompensującej w części skutki wycinki drzew. Wody opadowe ujęte zostaną w szczelne systemy kanalizacyjne zakończone separatorem substancji ropopochodnych. Przewidziano zakres prac związanych z elementami BRD.

Drzewa mają zostać wycięte na potrzeby realizacji inwestycji, związanej z przebudową jednej z głównych dróg w mieście. Przygotowania do niej trwają już od wielu lat. Projekt polega na przebudowie ul. Kostrzyńskiej na odcinku ok. 1900 m – od skrzyżowania z ul. Plac Słoneczny do skrzyżowania z ul. Dobrą oraz remoncie ul. Kostrzyńskiej na odcinku ok. 1109 m – od skrzyżowania z ul. Dobrą do skrzyżowania z węzłem S3.

Całkowita wartość zadania to 44 mln złotych dla zakresu drogowego oraz około 17 mln złotych dla przebudowy torowiska. Poziom dofinansowania wynosi zaś 59,50%, czyli 26,2 mln złotych.