Gorzów Wielkopolski. Ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych

W nocy z 8 na 9 lutego 2017r., odbędzie się ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych. Koordynatorem akcji na terenie miasta jest Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie.

O godzinie 19.00 w siedzibie GCPR przy ul. Jagiełły 7 spotka się 56 przedstawicieli instytucji i podmiotów współpracujących na rzecz pomocy osobom bezdomnym z terenu Gorzowa tj. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Komenda Miejska Policji, Miejska Państwowa Straż Pożarna, Straż Miejska, Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym, Koło Gorzowskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Klub Abstynenta „24godziny”, Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki, Zakład Karny.

Po omówieniu spraw organizacyjnych wyruszą oni do miejsc przebywania osób bezdomnych, zaznaczonych na specjalnie opracowanej mapie Gorzowa. Wiedza o ilości osób bezdomnych przebywających na terenie Gorzowa przedstawi rzeczywistą skalę problemu oraz pomoże zadbać o ich bezpieczeństwo.

Patrole będą się składać z 2–4 osób, niektóre z grup będą wyposażone z sprzęt medyczny do udzielenia pierwszej pomocy. Po raz pierwszy elementem badania będzie przeprowadzenie krótkiej, anonimowej ankiety z osobami bezdomnymi.