Gorzów Wielkopolski. Przyjdź i zdecyduj

Od 13 lutego ruszają spotkania dyskusyjne, podczas których nie tylko można zgłosić swoje pomysły do Budżetu Obywatelskiego 2018, ale także podjąć decyzję o rezygnacji z głosowania.

Pomysły, tak, jak w ubiegłym roku, mogą być zgłaszane w trzech kategoriach: rejonowej, ogólnomiejskiej oraz oświatowej. W przypadku kategorii rejonowej pojawiły się pewne nowości, o wprowadzeniu których zdecydowali sami mieszkańcy. Po pierwsze – miasto zostało podzielone na 10 rejonów, po drugie – podczas spotkań dyskusyjnych mieszkańcy nie tylko zgłaszają swoje pomysły, układają listę priorytetów i przyznają dodatkowe punkty (80), ale także jednogłośnie mogą zdecydować o wyłączeniu rekomendowanych zadań z powszechnego głosowania.

Uczestnicy spotkania decydują, które pomysły w danym rejonie powinny być zrealizowane za kwotę, która jest przeznaczona na jeden rejon (tj. 343.800 złotych). Ustalą też listę rezerwową, bo wybrane do realizacji pomysły muszą przejść pozytywnie weryfikację. Gdy urzędnicy zweryfikują zadania, odbędzie się ostateczne spotkanie, podczas którego zapadnie decyzja o realizacji, bez poddawania pomysłów z danego rejonu pod powszechne głosowanie. To zaś oznacza, że pomysły z jednego rejonu nie będą rywalizowały między sobą.

Kwota przeznaczona na rejon będzie wykorzystywana w 100%. Zaoszczędzony zostanie także czas poświęcony na szukanie poparcia dla naszego pomysłu podczas głosowania. Co roku właśnie w ten sposób będzie możliwość systematycznego realizowania potrzeb rejonu. Dlatego warto wziąć udział w spotkaniu i dyskusji o rozwoju lokalnej społeczności.

Swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego 2018 będzie można zgłosić drogą tradycyjną – składając formularz wraz z listą poparcia z 20 podpisami do 24 marca w kancelarii Urzędu Miasta lub przesyłając skan wniosku na adres e-mail: budzetobywatelski@um.gorzow.pl.

Mieszkańcy zdecydują o podziale 5.730.000 złotych, tzn. 3.438.000 złotych na zadania rejonowe oraz po 1.146.000 złotych na zadania ogólnomiejskie i oświatowe. Więcej szczegółów o Budżecie Obywatelskim 2018 znajduje się na stronie internetowej w zakładce Dialog Społeczny oraz na Facebooku na profilu Przystań na konsultacje.