Gorzów Wielkopolski. Umowa o dofinansowanie podpisana!

Dzięki Programowi RPO w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych mieszkańcy MOF-u Gorzowa Wielkopolskiego wkrótce zyskają nowe ścieżki rowerowe.

W czwartek (26 stycznia) została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wlkp.” w ramach poddziałania 3.3.2 „Ograniczenie niskiej emisji w miastach – ZIT Gorzów Wlkp.” Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Głównym celem projektu jest poprawa mobilności miejskiej oraz promocja i ukierunkowanie się na niskoemisyjne formy transportu. Ponadto przedsięwzięcie jest elementem tworzenia spójnej sieci ścieżek rowerowych, które zwiększą atrakcyjność komunikacji turystycznej terenu MOF GW oraz poprawią jakość środowiska.

 

W ramach projektu powstanie 4,515 km dróg rowerowych, a 2,917 km doczeka się przebudowy. W samym Gorzowie prace zakładają budowę i modernizację ścieżek rowerowych w następującym zakresie przebudowy ulicy Podmiejskiej (ścieżki rowerowe po obu stronach jezdni na odcinku od ronda Sybiraków do ulicy Podmiejska Boczna na długości 1727 m), Piłsudskiego, Alei Ks. Andrzejewskiego, Roosevelta oraz Kazimierza Wielkiego (budowa nowej i przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku wzdłuż ulic na długości 1620 m), a także Walczaka (budowa nowej i przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego do ronda Gdańskiego na długości 2560 m) i Szczecińskiej (budowa nowej ścieżki rowerowej na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z ulicą Mosiężną na długości 1525 m).