„Zawodowcy w Gorzowie” po roku działania

 

Gra edukacyjna dla uczniów I klas szkół ponadgimnazjalnych w środę w murach Zespołu Szkół Ekonomicznych była podsumowaniem pierwszego roku funkcjonowania projektu „Zawodowcy w Gorzowie”.

Projekt „Zawodowcy w Gorzowie” jest odpowiedzią na problemy, z którymi zmaga się lokalna gospodarka, tj. edukacją zawodową postrzeganą jako gorszy typ kształcenia, nieodpowiadającą potrzebom rynku pracy, brakiem kultury uczenia się przez całe życie, niedostosowaniem metod uczenia do wymagań i cech uczniów współczesnego pokolenia, brakiem mechanizmów dialogu społecznego między podmiotami zaangażowanymi w proces edukacji, tj. prezydentem, urzędnikami, pracodawcami, uczelniami, nauczycielami i uczniami.

W ramach projektu ma miejsce intensywna współpraca na wielu specjalnie zaprojektowanych aktywnościach i formach (staże i praktyki, warsztaty, kursy kwalifikacyjne, studia, wizyty studyjne, gry edukacyjne, testy talentów, platforma e-learningowa, panele eksperckie). Jednocześnie realizowane jest indywidualne doradztwo zawodowe, wspomagające rozwój każdego ucznia oraz wzrost zainteresowania przedsiębiorców inwestowaniem w kwalifikacje pracowników.

Wartość projektu wynosi 3 413 330 zł; unijna dotacja to 3 241 205 zł, wkład miasta – 172 125 zł. Udział w projekcie dotychczas wzięło 3 260 osób. Przeprowadzono 66 warsztatów i kursów; uczestniczyło w nich 3 153 osoby. Odbyło się 10 wizyt do zakładów pracy. Wydano 1 335 zaświadczeń i certyfikatów.

W rozpoczętym właśnie roku szkolnym 2017/2018 przygotowano warsztaty dla nauczycieli (np. coaching w edukacji zawodowej), e-learning dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów (np. znakowanie i identyfikacja towarów w łańcuchu dostaw, kulinarne, czy projektowania stron internetowych), kursy kwalifikacyjne dla uczniów (np. spawanie, obsługa suwnic, ale także barman i barista), e-learning dla uczniów (np. o zasadach skutecznej komunikacji). Dla uczniów i pracodawców zaplanowano eksperckie panele dyskusyjne, gry edukacyjne i targi pracy.

Na platformie e-learningowej znajduje się sześć kursów dedykowanych uczniom oraz dwa dla nauczycieli. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd