Gorzów Wielkopolski. Zainteresowanie programem „Tania działka budowlana”

W Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Majątku telefon się urywa. Kolejne osoby dopytują o program „Tania działka budowlana”. Z tego względu władze miasta publikują kolejne informacje dotyczące lokalizacji i atrakcyjności terenów dla wszystkich zainteresowanych.

W ramach programu „Tania działka budowlana” przeznaczonych zostało 108 działek, położonych w czterech kompleksach przy ulicach: Pełczyckiej, Granicznej, Rocha-Kowalskiego oraz Ludowej, do zbycia w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Działki posiadają regularny kształt, położone są na płaskim terenie, w obszarach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i stanowią uzupełnienie istniejących osiedli mieszkaniowych.

Dla wszystkich tych kompleksów obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które przeznaczają działki na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, wolnostojącego i określają szczegółowy sposób ich zagospodarowania.

Kompleks przy ul. Pełczyckiej obejmuje 6 działek o pow. od 885 m2 do 1.290 m2 z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, uzbrojonych bezpośrednio wzdłuż działek w sieć energetyczną i wodociągową. Sieć kanalizacji sanitarnej przewidziana jest do realizacji w latach 2018–2020, sieć gazowa istniejąca w ul. Szczecińskiej i przyległej ul. Koszalińskiej.

 

Kompleks przy ul. Granicznej obejmuje 28 działek o pow. od 625 m2 do ok. 2.920 m2. Kompleks położony jest w odległości ok. 3 km od centrum miasta. Uzbrojenie istniejące w ul. Granicznej to sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa oraz w części kanalizacja sanitarna. Uzbrojenie pozostałych działek wymaga budowy infrastruktury w drogach dojazdowych oraz budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej. Czas niezbędny na realizację infrastruktury, wskazany przez gestorów sieci, to od 8 do 16 miesięcy, licząc od momentu podpisania przez inwestora umowy przyłączeniowej.

Kompleks przy ul. Rodła-ul. Kowalskiego obejmuje 35 działek o pow. od 744 m2 do 1.353 m2. Pełne uzbrojenie obejmujące sieć energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej oraz w części gazowej – zlokalizowane jest w ul. Kowalskiego. Uzbrojenie pozostałych działek w ul. Rodła wymaga budowy infrastruktury. Według gestorów sieci, czas niezbędny na ich realizację to od 8 do 16 miesięcy, licząc od momentu podpisania przez inwestora umowy przyłączeniowej.

Kompleks przy ul. Ludowej obejmuje 39 działek o pow. od 1.000 m2 do 2.500 m2. Uzbrojenie działek wymaga budowy infrastruktury, która znajduje się w ul. Ludowej w odległości 150 m – sieć gazowa i 250 m – sieć wodociągowa i energetyczna. Według gestorów sieci, czas niezbędny na realizację infrastruktury to od 8 do 16 miesięcy, licząc od momentu podpisania przez inwestora umowy przyłączeniowej.

Pierwszy przetarg odbędzie się na przełomie kwietnia i maja.