Grudziądz. 1156 bezpłatnych porad prawnych

W ramach działania w mieście 4 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, w roku 2016 udzielono 1156 porad.

W 480 przypadkach porady prawe dotyczyły spraw z zakresu prawa cywilnego, w 167 – z zakresu prawa rzeczowego, a w 126 – prawa rodzinnego. Ponadto 107 razy udzielono informacji na temat spraw z zakresu rozwodu, separacji lub podziału majątku.

Mieszkańcy Grudziądza mogli liczyć na pomoc ze strony adwokatów lub radców prawnych w sprawach dotyczących m.in. alimentów, prawa pracy, prawa rzeczowego, ubezpieczeń społecznych – prawa do opieki zdrowotnej, a także prawa karnego i podatkowego.

Szczegółowe informacje na temat punktów bezpłatnej pomocy prawnej w Grudziądzu znaleźć można na stronie internetowej.