Grudziądz. Album o miejskiej zieleni

„Kształtowanie zieleni Grudziądza” to tytuł albumu, który został przygotowany przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego.

 

W wydawnictwie, które ukazało się w nakładzie 2 tys. egzemplarzy znalazły się zdjęcia m.in. zieleni na terenie całego miasta, a także pomników przyrody, rond i pomników. Autorami fotografii są: Piotr Bilski, Arkadiusz Kikulski, Tomasz Kowalski, Mariusz Nasieniewski, Patrycja Szlitkus, Patryk Zgubiński oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Za wydanie albumu odpowiedzialny był zaś Mariusz Nasieniewski.

 

Książka nie jest dostępna w sprzedaży, ale można ją zdobyć biorąc udział w konkursach organizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej.

Publikacja została sfinansowana dzięki dotacji w wysokości 40 450 zł, którą miasto pozyskało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.