Podsumowanie wizyty lekarzy z Nanning

 

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej 10 października w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym podsumowano 3-tygodniowy pobyt przedstawicieli Nanning w Grudziądzu.

 

W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział m.in. Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego Marek Nowak, zastępca dyrektora ds. technicznych Jarosław Boryń, Liu Fengming – zastępca dyrektora Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala nr 1 w Nanning, Yao Jiemin – zastępca dyrektora Instytutu Urazów Czaszkowo-Mózgowych w Nanning, dyrektor Oddziału Chirurgii i Neurochirurgii Szpitala nr 2 w Nanning, Wang Qiwu – zastępca dyrektora Oddziału Sercowo-Naczyniowego Szpitala nr 2 w Nanning, Yue Jin – dyrektor i główny lekarz Szpitala Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Nanning, Wu Zhenlin – zastępca szefa Sekcji Zarządzania Urządzeniami w Szpitalu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Nanning, Huang Ke – dyrektor i główny lekarz w Szpitalu nr 7 w Nanning i Xiaoxia – główny lekarz przy Biurze Dziedzictwa Tradycyjnej Chińskiej Akupunktury i Leczenia Moxą w Szpitalu nr 7 w Nanning, a także ordynatorzy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego.

Wydarzenie było okazją do podsumowania wizyty oraz przedstawienia planów dotyczących dalszej współpracy pomiędzy Grudziądzem a Nanning w zakresie medycyny.

– W imieniu całej delegacji chciałbym podziękować za umożliwienie nam 21-dniowego pobytu w Grudziądzu. Z pewnością powiększyliśmy naszą wiedzę o polskiej medycynie. W wielu aspektach możemy się uczyć od Państwa, ale cieszymy się, że mogliśmy również promować tradycyjną chińską. Wierzę, że nasza współpraca dalej będzie się rozwijać – mówił Huang Ke – dyrektor i główny lekarz w Szpitalu nr 7 w Nanning.

 

Warto dodać, że przedstawiciele miasta Nanning poznali pracę wielu oddziałów grudziądzkiego Szpitala, procedury medyczne obowiązujące w Polsce, a także sprzęt, w który lecznica jest wyposażona.

– Trwają prace nad treścią listu intencyjnego, w którym określimy zakres naszej dalszej współpracy. Podjęliśmy już rozmowy o utworzeniu w Grudziądzu Centrum Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Oczywiście przed nami jeszcze sporo pracy i rozmów w tym zakresie m.in. o kosztach i kadrze, a także ścieżce prawnej, którą będziemy musieli przejść. Korzystając z okazji chciałbym podziękować za to, że mogliśmy wymienić się doświadczeniami i wiedzą z lekarzami z Nanning – powiedział dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego Marek Nowak.

 

Warto dodać, że 10 pacjentów grudziądzkiego Szpitala skorzystało z zabiegów tradycyjnej, chińskiej medycyny m.in. baniek i akupunktury.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd