Młodzież w projekcie „Przedsiębiorcza Zielona Europa”

 

Młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego wraz z kolegami z Hiszpanii, Włoch i Grecji bierze udział w projekcie pn. „Zasoby Naturalne: Przedsiębiorcza Zielona Europa”. Z uczniami i ich opiekunami w Urzędzie Miejskim 29 września spotkał się Prezydent Grudziądza Robert Malinowski.

W ramach przedsięwzięcia młodzież założyła przedsiębiorstwo, które jest nastawione na zatrudnianie, jest ekologiczne i wykorzystuje zasoby środowiska lokalnego. Projekt ten ma na celu zwiększenie szans młodych ludzi w społeczeństwie. Ma się on przyczynić do poprawy umiejętności, które będą młodym ludziom potrzebne do osiągnięcia sukcesów w Europie 2020 i które ułatwią im dostęp do lepszej pracy bez względu na płeć, lokalizację geograficzną czy pochodzenie społeczne.

Celem jest osiągnięcie stanu, w którym uczniowie byliby bardziej obeznani z rynkiem pracy, polepszali swoje umiejętności w zakresach takich jak: przedsiębiorczość, języki obce, kompetencje informatyczne i międzykulturowe. Rozwój ten ma się dokonać poprzez wielodyscyplinarne podejście i innowacyjne praktyki mające na celu zaspokojenie potrzeb tych grup docelowych, których ten projekt dotyczy – tak zwanego pokolenia „milenijnego”.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd