Grudziądz. Bezpieczny zimowy wypoczynek

Podczas trwających ferii zimowych strażnicy Zespołu ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej w dalszym ciągu prowadzą w szkołach oraz w bibliotekach spotkania w ramach autorskiego programu profilaktycznego „Bezpiecznie bawię się zimą”.

Celem spotkań jest zwrócenie uwagi na potencjalne zagrożenia, na które mogą być narażone dzieci, jak również ostrzeżenie ich przed konsekwencjami niewłaściwych zachowań.

Najmłodsi dowiadują się, m.in. jakie niebezpieczeństwa wynikają z zabaw na zamarzniętym zbiorniku wodnym, w trakcie kuligu czy podczas korzystania ze ślizgawki na chodniku. W trakcie zajęć powtarzane są numery alarmowe służb ratunkowych oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w przypadkach kontaktu z osobą obcą.

Program zajęć obejmuje także zagadnienia mające na celu uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowania stanowią zagrożenie dla ich zdrowia i życia podczas pobytu w domu, np. kontakt z urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, wodą czy lekarstwami.

Dla utrwalenia omawianych treści strażnicy wykorzystują przygotowaną prezentację multimedialną, tablice edukacyjne oraz krótkie filmy. Na zakończenie najmłodszym wręczane są kolorowanki poświęcone bezpiecznym zimowym zabawom.

Program „Bezpiecznie bawię się zimą” realizowany jest od początku stycznia. Do tej pory grudziądzcy strażnicy przeprowadzili 18 takich zajęć, w których uczestniczyły 1154 osoby.