Wyróżnienia w pomocy społecznej

 

Trwa nabór wniosków do Nagród Stalowy Anioł, które przyznaje zarząd województwa kujawsko-pomorskiego osobom wyróżniającym się w pomocy społecznej. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 września.

Wyróżnienia przyznawane są m.in. za tworzenie i realizowanie modelowych rozwiązań w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną, wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej osób wykluczonych, aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych, wspieranie sektora ekonomii społecznej i wolontariatu, promowanie dobrych praktyk z zakresu integracji społecznej oraz zaangażowanie w pracę na rzecz innych i bezinteresowną pomoc osobom potrzebującym.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych oraz laureaci Stalowego Anioła.

Wnioski należy dostarczyć do Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej.

Źródło: Informacja przesłana przez samorząd