Grudziądz. Dodatkowe bezpłatne porady prawne

W ramach podpisanej umowy na realizację zadania publicznego pn. „Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” Zaborskie Towarzystwo Naukowe zobowiązało się do pełnienia dyżuru ponad ustawowe minimum przez dodatkowe 2 godziny w każdym miesiącu.

W styczniu zaplanowano je w poniedziałek, 23 stycznia, w godz. 13.00-14.00 oraz we wtorek, 24 stycznia, w godz. 9.00-10.00 w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Piłsudskiego 51.

Szczegółowe informacje na temat nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć na stronie internetowej.