Grudziądz. Dowody tracą ważność

Zgodnie z szacunkami w 2017 r. straci ważność ok. 11 tys. dowodów osobistych mieszkańców Grudziądza. Wnioski o wydanie nowego dokumentu można składać w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza.

W tym roku mija 10 lat odkąd wydawane są tzw. plastikowe dowody osobiste, a stare – książeczkowe – utraciły ważność. W związku z tym, że w 2007 r. odnotowano największą ilość wydanych dowodów, w 2017 r. należy spodziewać się większej ilości składanych wniosków. W związku z tym władze miasta apelują, aby mieszkańcy zwrócili uwagę na datę ważności swojego dowodu, która umieszczona jest w prawym dolnym rogu.

Wniosek o wydanie nowego dokumentu można złożyć osobiście odwiedzając urząd lub poprzez stronę internetową. Usługa jest bezpłatna, a czas oczekiwania na nowy dowód wynosi maksymalnie 1 miesiąc. Należy zatem pamiętać o wcześniejszym złożeniu wniosku, tj. przynajmniej 1 miesiąc przed utratą ważności dokumentu – tym bardziej, że brak ważnego dokumentu bardzo komplikuje załatwianie spraw urzędowych w instytucjach czy bankach.